Ejendomsdokumenter

Her kan du finde alle relevante dokumenter for Hellebækgård. Under ‘Årsrapporter’ finder du regnskab og budget og under ‘Referater’ finder du referater fra henholdsvis ordinær (OGF) og ekstra-ordinær (EGF) generalforsamlinger.
Årsrapporter
Dokument
Referater
Dokument
Vedtægter
Dokument
Husorden
Dokument
Praktisk information
Dokument
Tilstandsrapport
Dokument
Nøgleoplysningsskema
Dokument
Forsikring/Police
Dokument