Ejendomsdokumenter


Her kan du finde alle relevante dokumenter for Hellebækgård. Årsrapporter indeholder regnskab og budget og Referater omhandler referater fra henholdsvis ordinær (OGF) og ekstra-ordinær (EGF) generalforsamlinger

Årsrapporter
Dokument

Referater
Dokument

Vedtægter
Dokument

Husorden
Dokument

Praktisk information
Dokument

Tilstandsrapport
Dokument

Nøgleoplysningsskema
Dokument

Forsikring/Police
Dokument