Hvad skal jeg aflæse ved flytning?

Varmeopgørelse sørger vores administration for.

El og gas skal I selv aflæse, og afmelde hos jeres leverandør