Kan jeg fremleje min lejlighed?

Du har lov til at fremleje din lejlighed efter samme regler som lejeloven giver en lejer lov til at udleje. Såfremt der kun er tale om et enkelt værelse skal du have bestyrelsens tilladelse. Send os en kopi af lejekontrakten samtidigt med din forespørgsel. Hvis du vil fremleje hele din lejlighed er det kun muligt i tilfælde hvor andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for kortere periode og maksimalt i en periode på 2 år. Læs mere her http://www.lejerneslo.dk/asp/vispjece.asp?Id=13.

Bemærk at du selv skal betale for et nyt navneskilt til dørtelefonen.