Støjmålere i markedshallen

Nogle af beboerne omkring Markedshallen har de seneste somre været generet af støjende nattefester under og omkring den gule markedshal. Derfor er beboerne gået i dialog med Nørrebro Lokaludvalg, kommunen og politiet om en løsning, der giver plads til fest – men under større hensyntagen til Markedshallens nærmeste naboer. Kommunen har taget flere initiativer, bl.a. skiltning ved basketballbanen, dialog med piratfest- og koncertarrangørerne samt et samarbejde med Natteravnene. Ingen af forsøgene har dog battet nok, så nu har kommunen taget et større tiltag. I sidste uge satte man som et forsøg støjmålere og sendere op i Markedshallens tag for fremover at kunne kontrollere festernes støjniveau og varighed. Læs mere i artiklen fra Nørrebro Lokaludvalgs hjemmeside: www.noerrebrolokaludvalg.kk.dk

Kommunen og Nørrebro Lokaludvalg er meget interesserede i at få respons fra os, Markedshallens brugere og basketballbanens brugere om, hvorvidt tiltaget har effekt. Skriv til annewaagstein@gmail.com hvis du har noget på hjertet