Internet, radio og TV

A/B Hellebækgård er koblet op til et lokalnetværk via IT-lauget Parknet, hvilket betyder, at vi har både billigt og hurtigt internet, telefoni og TV. Fx kan foreningens beboere med fastnettelefon ringe gratis internt til hinanden og til andre foreninger, som benytter sig af Parknet. Har du spørgsmål vedr. internet, telefoni og tv eller vil du oprette eller ændre abonnement, så skal du kontakte Parknet direkte.