Kontakt

Postadresse

A/B Hellebækgård
Nivågade 1
2200 København N

Kontakt bestyrelsen med spørgsmål om foreningens og andelshavernes byggeprojekter, nøgleudlevering, husorden og praktiske og sociale aktiviteter for fælleskabet. Det er også bestyrelsen som varetager den overordnede dialog med foreningens administrator.

Et bestyrelsesmedlem træffes første onsdag hver måned i bestyrelseslokalet (bag tørrerummet i vaskekælderen) kl. 19-19.30.

Vi træffes altid på mail.

Respektér venligst at bestyrelsen arbejder frivilligt og i fritiden – og derfor hverken synes om privatbesøg eller opkald uden for træffetid.

Bestyrelsen
Christina Terry
Peter Schandorph
Mia Stampe Lagergaard
Martin Hougaard Messerschmidt
Finn Jensen
Rikke Hylleberg
Sara Rosenmeier

Koordinator for køb og salg
Foreningens koordinator for køb og salg, Martin Ilsøe, kontaktes via mail. Bemærk venligst at koordinatoren kun kan kontaktes via denne mail, medmindre andet er personligt aftalt.

Venteliste
Foreningens ventelister administreres af Waitly
Der er mere end 700 opskrevne på ventelisten, men heraf er en del herboende børn.

Vicevært
SFG tager sig af den praktiske drift af vores ejendom – inklusiv rengøring ude og inde, trappe- og vinduesvask, mindre reparationer, vand, varme og udskiftning af pærer og navneskilte. Det er også SFG, som hjælper dig, hvis du har brug for et loft- eller kælderrum. Har du brug for en håndværker kan den faste vicevært på ejendommen hjælpe med kontakter. Kontaktoplysninger til vores faste folk på ejendommen findes i alle opgange.

Som lejer er det også SFG du skal have fat i, hvis du har brug for at få noget repareret i lejligheden, eller hvis du skal bruge af vedligeholdelseskontoen.

SFG kan træffes på tlf: 35104997 og på mail. Michael er vores primære vicevært og træffes i dagtimerne på tlf: 2891 4997

Akut udkald – vandskade mv.
Ved akut vandskade eller andre problemer, som kræver assistance uden for almindelig arbejdstid kontaktes viceværtleder, Lars Globel på tlf: 2612 4997.

Kontakt administrator

A/B Hellebækgård administreres af Wantzin Ejendomsadvokater, som tager sig af foreningens økonomi, juridiske spørgsmål, huslejeadministration osv. Wantzin rådgiver også bestyrelsen i den daglige drift.

Relevante spørgsmål vedr. ovenstående rettes til Wantzin:

A/B Hellebækgård
v/Wantzin Ejendomsadvokater
Adelgade 15, 5. sal
1304 København K

Tlf. 33131135
Fax 33931141
mail: info@wzn.dk
www: www.wzn.dk