Kontakt

Kontakt Bestyrelsen

A/B Hellebækgård
Nivågade 1
2200 København N

Bestyrelsen tager sig af spørgsmål vedr. foreningens og andelshavernes byggeprojekter, udleverer nøgler, taler husorden og sociale aktiviteter for beboerne og har den overordnede kontakt til administrator. Bestyrelsen håndterer i det hele taget sager, der vedrører fællesskabet. Respektér dog venligst, at bestyrelsen arbejder frivilligt og i fritiden – og derfor hverken synes om privatbesøg eller opkald.

Et bestyrelsesmedlem træffes hver onsdag i ulige uger, i bestyrelseslokalet (bag tørrerummet i vaskekælderen) kl. 19-19.30.

Bestyrelsesformand/kvinde
Christina Terry

Bestyrelsesmedlemmer
Mie Grove Jensen (Næstforkvinde)
Morten Meisler
Peter Schandorph
Mia Stampe Lagergaard

Suppleanter
Finn Jensen
Rikke Hylleberg

Du kan også kontakte os via mail på nedenstående adresse.
bestyrelsen@hellebaekgaard.dk

Kontakt sekretær (Køb og Salg)

Martin Ilsøe

Du kan kontakte sekretæren på følgende email adresse koebogsalg@hellebaekgaard.dk. Bemærk venligst at sekretæren kun kan kontaktes via denne mail, medmindre andet er personligt aftalt.

Kontakt vicevært

Globel Ejendomsservice tager sig af den
praktiske drift af vores ejendom – inklusiv rengøring ude og inde, trappe- og
vinduesvask, mindre reperationer, vand, varme og udskiftning af pærer og navneskilte. Det er også viceværten, som hjælper dig, hvis du har brug for et loft- eller kælderrum. Har
du brug for en håndværker kan viceværten hjælpe med kontakter.

Som lejer er det også Globel du skal
have fat i, hvis du har brug for at få noget repareret i lejligheden, eller
hvis du skal bruge af vedligeholdelseskontoen.

Globel kan træffes på tlf: 35104997 og på mail: vicevaert@hellebaekgaard.dk

Michael er den primære vicevært og træffes i dagtimerne på tlf: 2891 4997

Akut udkald – vandskade mv.
Ved akut vandskade eller andre problemer, som
kræver assistance uden for almindelig arbejdstid kontaktes viceværtleder, Lars
Globel på tlf: 2612 4997.

Kontakt administrator

A/B Hellebækgård administreres af Wantzin Ejendomsadvokater,
som tager sig af foreningens økonomi, juridiske spørgsmål, venteliste- og
huslejeadministration osv. Grubbe assisterer også bestyrelsen i den daglige drift.

Relevante spørgsmål vedr. ovenstående rettes til Grubbe.
Administrators adresse:

A/B Hellebækgård
v/Wantzin Ejendomsadvokater
Adelgade 15, 5. sal
1304 København K

Tlf. 33131135
Fax 33931141
mail: info@wzn.dk
www: http://grubbeadvokater.dk/