Affald

I gården er der mange muligheder for at komme af med affald. I hver ende står almindelige skraldecontainere til restaffald og separate containere til biologisk affald, aviser, pap, hård plast, metal og brugte batterier. Af hensyn til miljøet er det vigtigt at huske at sortere sit affald.

Større affald så som gamle møbler skal deponeres i skuret, som står i gården ud for Hellebækgade 19-21. Skuret bliver regelmæssigt tømt. Stil venligst ikke storskrald i gården. NB! Byggeaffald som gamle murbrokker osv. er ikke storskrald og det skal du selv sørge for at bortskaffe til den kommunale genbrugsstation.

Elektronisk affald (hårde hvidevarer, køleskabe, ovne og opvaskemaskiner, elektronisk legetøj, medicinsk udstyr, køkkenredskaber, el-værktøj, it- og hi-fi udstyr osv.) samt kemikalier og farligt affald (så som maling og olieaffald, kviksølvholdige materialer, kemikalier/pesticider) skal deponeres i kælderen under Hellebækgade 25.

Er du i tvivl om, hvor du skal gøre af dit affald, så kontakt viceværten.