Ændringer i Bygningsreglementet pr. 1. januar 2013

Ændringer i Bygningsreglementet pr. 1. januar 2013

Ombygninger

Ændringerne i bygningsreglementet betyder, at du fremover ikke længere skal søge om byggetilladelse til eller anmelde følgende byggearbejder:

Ombygninger og andre forandringer i boligenheder i etageejendomme, hvor der sker ændringer indenfor den enkelte enhed. Det kan f.eks. være ændring af ikke-bærende vægge, udskiftning og ombygning af badeværelser, vinduer eller køkken

Du skal være opmærksom på, at selv om du ikke skal have en tilladelse fra kommunen, skal dit byggearbejde stadig opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet.

Du skal dog stadig søge byggetilladelse, hvis:

Der er tale om en ændring af anvendelsen, f.eks. fra erhverv til bolig eller omvendt. Her skal du også være opmærksom på, om der er en lokalplan, der fastlægger bebyggelsens anvendelse

Ændringen eller forandringen medfører en udvidelse af etagearealet

Ændringen eller forandringen medfører ændringer i de bærende konstruktioner

Ændringen eller forandringen medfører ændringer i flugtvejsforholdene

Der er tale om nyinstallation af badeværelser eller andet, der påvirker bebyggelsens fælles installationer

Der er tale om ombygninger, der vedrører hele bebyggelsen, f.eks. udskiftning af tagbelægning til anden belægning, ændring af tagkonstruktion, ændringer i bebyggelsens flugtvejs- eller ventilationssystem, ændringer i udgangsforholdene fra boligen

Hvordan ved jeg, om mit projekt skal have byggetilladelse eller ej?

Hvis du vil finde ud af, om dit projekt f.eks. påvirker de bærende konstruktioner i bebyggelsen, er du velkommen til at henvende dig i vores Kundecenter, hvor du kan se byggesagen, herunder byggeriets tegningsmateriale. Kundecenter har åbent mandag – torsdag 9.00 – 17.00 og fredag 9.00 – 15.00

Vinduesrenovering

Kære beboere,Så har vi så småt taget hul på den planlagte vindues- og
facaderenovering i første omgang er der stillet stillads op i Hellebækgade.
Malerfirmaet Tommy Eriksen Aps. løser opgaven.

De begynder i Hellebækgade nr.
9-17 ca. d. 15. juli og bevæger sig i de kommende måneder rundt om bygningen.Alle vinduer
skal males på ydersiden og i kanterne – og malerne får brug for at få
adgang til åbne vinduer for at kunne udføre deres arbejde. Vi håber, at I
alle vil samarbejde med dem.

Malerne sørger
for at varsle jer to dage før de dukker op – og giver jer information om,
hvor I skal aflevere nøgler osv. hvis ikke I er hjemme den pågældende dag.
Ved I allerede nu, at I skal på
længerevarende ferie (mere end 1 måned) så giv bestyrelsen eller
viceværten besked, så det kan koordineres med malerne.
Foreningen står
for maling af vinduerne – på ydersiden og i kanterne. Vil I samtidig have malet indersiden af
vinduerne, kan malerfirmaet gøre det for omkring 1400 kr. + moms pr.
vindue. Denne del af arbejdet skal vi dog hver især betale efterfølgende,
og vi er ved at undersøge om det kan trækkes via huslejen. Mere info
følger herom, når vi kommer i gang.
De bedste sommerhilsner,Bestyrelsen