Efterårets arbejde i haverne

VIGTIG INFO OM EFTERÅRETS ARBEJDE I HAVERNE

Mandag d 5. september begynder vi det sidste arbejde med kloakkerne – udgravning til kloak og omfangsdræn langs husmuren i Nivågade, Humlebækgade og Gilbjerggade. Det betyder at alle vores haver skal graves op!

Alle planter inde langs husmuren og 1 meter ud fjernes. Foreningens havearkitekt, Thomas Krøgholt, vurderer, at det ikke vil kunne svare sig økonomisk at forsøge at redde nogen af dem, da omkostningen ved at køre alle planter til planteskole og passe dem der vil være for stor.

Derfor er det nu, du skal handle, hvis du har noget kært i haven!

Private møbler, haveudstyr, mistbænke, legetøj osv. skal fjernes. Viceværten fjerner og opbevarer foreningens borde. Har du helt specielle planter, som har særlig affektionsværdi, bedes du selv grave dem op – senest i weekenden den 3-4 september.

Put planterne i en plastikpose, så toppen stikker op og roden er i posen. Stil posen ud på fortovet med tydeligt mærke på (f.eks. Humlebækgade 22-24). Så vil et gartnerfirma afhente planterne og plante dem i et jordindslag. Gartneren vil dog ikke kunne give garanti for, at planterne overlever. Du kan også i begrænset omfang kunne stille få planter ud mod hækken. Men vær opmærksom på, at entreprenøren skal bruge plads til at lægge den opgravede jordbunke på. I nogen haver må der også ryddes noget der (de haver med mange planter ud mod hækken). Så er der særligt kære planter her, er det i princippet samme procedure.

Alle haverne er blevet fotoregistreret grundigt af havearkitekten, så vi bagefter kan se, hvad der stod hvor i den enkelte have. Så i princippet ville vi kunne genplante nogenlunde præcist som før. Bestyrelsen laver med hjælp fra havearkitekten en plan for genplantning.

Meget af den opgravede jord vil blive kørt væk, og efter projektet vil der stå en bred 30 cm dyb rende inde langs sokkelen, som vil blive fyldt med ny muld af højeste kvalitet.

Genetablering af vores haver

Hvis vejret er egnet til det, vil vi genplante alle haverne allerede, lige efter projektet er færdigt – forventeligt i november/december. Er det for koldt eller vådt, venter vi med genplantning til foråret. Til sidst vil der blive lagt rullegræs.

Har du ideer eller forslag til nye planter, når haverne skal genetableres, så send os meget gerne en mail på bestyrelsen@hellebaekgaard.dk og vi vil forsøge at lave en samlet plan – selvfølgelig forudsat, at det kan betales.

Mange sensommerhilsner,

Bestyrelsen, Vicevært, Abildhauge og Thomas Krøgholt