Nye affaldscontainere i gården

Københavns kommune har indledt et forsøg med øget sortering af affaldet i kommunen. Der er derfor blevet opstillet beholder til henholdsvis:

  • Hård plast
  • Metal
  • Elektronik

Husk derfor at sortere jeres affald yderligere, så hjælper vi også miljøet.

Læs mere på http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/indretning-med-plads-til-affald/oeget-sortering