Vand i kælderne

HAR DU TJEKKET OM DU HAR VAND I KÆLDEREN?

Weekendens skybrud har krævet sine ofre, og vi i Hellebækgård gik desværre ikke fri!

Har du et kælderrum, er det derfor vigtigt, at du får tjekket, om der står vand dernede.

Foreningen er i gang med at suge vand på alle fællesarealer, og vi har affugtere på vej til alle kældre.

 

Vaskeriet er også nede, men vi satser på, at det kommer op at køre igen i løbet af uge 27.

Er der sket skader på dine private ting, skal du straks kontakte dit eget forsikringsselskab.

Hvis du observerer skader rundt om på ejendommen, som er kommet efter skybruddet, må du meget gerne melde det til viceværten.

Mvh.
Bestyrelsen & Vicevært